Nowe Etykiety Energetyczne

Nowe etykiety energetyczne

etykiety energetyczne

W piątek 12.04.2019 r. Sejm uchwalił nowelizację system kontroli etykietowania energetycznego która ma na celu aktualizację wzoru etykiety energetycznej i zmianę skali klas energetycznych oraz sprawdzanie wprowadzanych do obrotu lub oddawanych do użytku produktów związanych z energią, które nie spełniają określonych wymagań energetycznych, np. nie dołączono do nich etykiety lub karty informacyjnej produktu.

Nowe przepisy dają możliwość kontrolowania i monitorowania wszystkich grup produktów związanych z energią organom: UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów), Wojewódzkim Inspektoratom Inspekcji Handlowej i Urzędowi Komunikacji Elektronicznej zgodnie z zapisem rozporządzenia europejskiego nr 2017/1369 ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE.

Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa urządzenie w skali od A do G. Klasa A (kolor zielony) oznacza najmniejsze zużycie energii elektrycznej, a klasa G (kolor czerwony) – największe zużycie energii. Obecnie coraz więcej urządzeń jest zaliczanych do klas A+, A++ i A+++. Jednak według autorów uchwalonej nowelizacji taka klasyfikacja efektywności energetycznej jest dla konsumentów niejednoznaczna, dlatego w nowym systemie klasyfikacji zostanie przywrócona pierwotna skala od A do G (bez klas A+, A++ i A+++). Wymogami w zakresie etykietowania ma być objętych 15 grup produktów, m.in. pralki, lodówki i klimatyzatory.

Według szacunku Związku Pracodawców AGD, wymiana sprzętu AGD w gospodarstwach domowych w Polsce na sprzęt charakteryzujący się najwyższą klasą efektywności energetycznej pozwoliłaby uzyskać oszczędności nawet na poziomie 5 TWh rocznie.

Do czasu całkowitego wycofania starych wzorów etykiet energetycznych w wyznaczonych okresach przejściowych nowe etykiety energetyczne mają być stosowane równolegle ze starymi.

Uchwalona w piątek przez Sejm nowelizacja trafi teraz do Senatu. Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Aktualizacja.

We wtorek 07 maja 2019 Senacka komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności przyjęła bez poprawek nowelę ustawy w sprawie nowych wzorów etykiet informujących o klasie energooszczędności urządzeń AGD. Zgodnie z nowelą, przez najbliższe lata na rynku nie będzie jeszcze produktów klasy A. Niektóre rodzaje najbardziej oszczędnych urządzeń dostaną klasę B. Natomiast klasa energetyczna C będzie początkowo najwyższą dostępną klasą w grupach urządzeń, co do których przewiduje się w przyszłości jeszcze duży postęp w oszczędności. Klasy efektywności energetycznej B i A pojawią się dopiero w przyszłości.

Wtorek 28.05.2019 prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię, ma ona zapewnić ciągłość prawidłowego funkcjonowania systemu kontroli etykietowania energetycznego, gwarantując przy tym spójność przepisów krajowych z unijnymi. Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po opublikowaniu nowelizacji w Dzienniku Ustaw.